oferta

Swoją ofertę kierujemy dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw oraz instytucji. Posiadamy odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i nowoczesny sprzęt niezbędny do rzetelnego wykonania powierzonych nam prac geodezyjnych.
Zapraszam do zapoznania się z pełną ofertą.

 

Klienci indywidualni
Klienci instytucjonalni
geodezja kolejowa
 

- podziały nieruchomości
- wznowienia znaków granicznych
- rozgraniczenia nieruchomości

 

- mapy do celów projektowych
- tyczenia budynków, przyłączy
- pomiary kontrolne w trakcie budowy
- pomiary powykonawcze budynków,przyłączy oraz sieci
- niwelacja terenu

 

  a także:
- doradztwo związane z geodezją
- certyfikaty energetyczne budynków

- mapy do celów projektowych
- tyczenia budynków i budowli,
- tyczenia sieci oraz przyłączy
- repery robocze na czas budowy
- pomiary kontrolne w trakcie realizacji inwestycji
- inwentaryzacje powykonawcze budynków,
przyłączy oraz sieci
  - podziały nieruchomości
- wznowienia znaków granicznych
- rozgraniczenia nieruchomości
 

 a także:
- doradztwo związane z geodezją

Pomiary specjalne:
- pomiary objętości mas ziemnych
- kontrola pionowości budowli

     Geodezja kolejowa:
- obsługa geodezyjna napraw torów i rozjazdów
- plany schematyczne bocznic kolejowych
- profile podłużne i poprzeczne torów
- pomiary kontrolne torów w planie i w profilu
   Diagnostyka nawierzchni kolejowej:
- diagnozowanie zakresu remontów infrastruktury kolejowej
- przeglądy okresowe
Zamów bezpłatną ofertę
lub zadzwoń: + 48 662 244 480

Nasza oferta skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych jak i do przedsiębiorstw i instytucji. Posiadamy odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i umiejętności do rzetelnego wykonania powierzonych nam prac geodezyjnych.

 

KLIENCI INDYWIDUALNI

- podziały nieruchomości
- wznowienia znaków granicznych
- rozgraniczenia nieruchomości

- mapy do celów projektowych
- tyczenia budynków, przyłączy
- pomiary kontrolne w trakcie budowy
- pomiary powykonawcze budynków, przyłączy oraz sieci
- niwelacja terenu
 
a także:
- doradztwo związane z geodezją
- certyfikaty energetyczne budynków

 

KLIENCI INSTYTUCJONALNI

- mapy do celów projektowych
- tyczenia budynków i budowli,
- tyczenia sieci oraz przyłączy
- repery robocze na czas budowy
- pomiary kontrolne w trakcie realizacji inwestycji
- inwentaryzacje powykonawcze budynków,przyłączy oraz sieci

- podziały nieruchomości
- wznowienia znaków granicznych
- rozgraniczenia nieruchomości 

a także:
- doradztwo związane z geodezją

Pomiary specjalne:
- pomiary objętości mas ziemnych
- kontrola pionowości budowli

 

GEODEZJA KOLEJOWA

Geodezja kolejowa:
- obsługa geodezyjna napraw torów i rozjazdów
- plany schematyczne bocznic kolejowych
- profile podłużne i poprzeczne torów
- pomiary kontrolne torów w planie i w profilu

 Diagnostyka nawierzchni kolejowej:
- diagnozowanie zakresu remontów infrastruktury kolejowej
- przeglądy okresowe
 
 P

Nasza oferta skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych jak i do przedsiębiorstw i instytucji. Posiadamy odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i umiejętności do rzetelnego wykonania powierzonych nam prac geodezyjnych.

 

KLIENCI INDYWIDUALNI

- podziały nieruchomości
- wznowienia znaków granicznych
- rozgraniczenia nieruchomości
 

- mapy do celów projektowych
- tyczenia budynków, przyłączy
- pomiary kontrolne w trakcie budowy
- pomiary powykonawcze budynków,przyłączy oraz sieci
- niwelacja terenu
a także
- doradztwo związane z geodezją
- certyfikaty energetyczne budynków

 

KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Działki budowalne, rolne:
- mapy do celów projektowych
- tyczenia budynków i budowli,
- tyczenia sieci oraz przyłączy
- repery robocze na czas budowy
- pomiary kontrolne w trakcie realizacji inwestycji
- inwentaryzacje powykonawcze budynków,przyłączy oraz sieci

- podziały nieruchomości
- wznowienia znaków granicznych
- rozgraniczenia nieruchomości
 

a także:
- doradztwo związane z geodezją

Pomiary specjalne:
- pomiary objętości mas ziemnych
- kontrola pionowości budowli

 

GEODEZJA KOLEJOWA

Geodezja kolejowa:
- obsługa geodezyjna napraw torów i rozjazdów
- plany schematyczne bocznic kolejowych
- profile podłużne i poprzeczne torów
- pomiary kontrolne torów w planie i w profilu

Diagnostyka nawierzchni kolejowej:
- diagnozowanie zakresu remontów infrastruktury kolejowej
- przeglądy okresowe
 
 
 
Wycena w ciągu 24 godzin
Załatwiamy wszelką dokumentacje
Sprawy urzędowe
Oszczędność czasu